γιατί είμαστε εδώ

διότι πιστεύουμε στην ενημέρωση ... www.hellinika.gr

Τετάρτη

Από σήμερα στην σελίδα αυτή, δημοσιεύουμε τα στοιχεία κάθε νέου συνεργάτη του www.hellinika.gr


Κυρίες – Κύριοι, Χαίρετε.
Από σήμερα στην σελίδα αυτή, δημοσιεύουμε τα στοιχεία κάθε νέου συνεργάτη του www.hellinika.gr
Στόχος μας είναι, η ταχεία ενημέρωση των φίλων επισκεπτών μας για τις παρουσίες των επιχειρήσεων στις επιμέρους σελίδες μας.

Καλή συνέχεια,
Ο εκδότης.